Здравствуйте, Гость!
01 апреля, 20:08

КТК - телепрограмма на сегодня

RSS  
01 апреля, среда 

05:50 М??айма, Нефисе (16+)
Сериалды? бас кейіпкері - ?демі, жас келіншек, аяулы ана. Ол ?з балалары ?шін, інісі мен сі?лісіні? ба?ытты болуы ?шін жанын беруге ?зір. Б?л о?и?а драма жанрында ?рілген. М?нда ?уаныш пен ?ай?ы, адалды? пен сат?ынды?, ?міт пен ?рей секілді адам?а т?н жа?сылы-жаманды ?асиеттер астаса к?рініс тап?ан. М?нда?ы бас кейіпкер келіншекті ?зіні? ерік к?шіні? ар?асында жары? пен бостанды??а ?ол жеткізу ?шін тасты да жарып шы?а алатын ?ына?а те?еуге болады. ??с ?анатынан айырылса, к?кке сам?ай алмай ?алады... Б?л шынында да солай ма? А?ылына к?ркі сай келіншек ?зіні? іс-?рекетімен м?ны? олай емес екенін д?лелдейді. Ба?ыт ??сы болу?а жарал?ан жан ?зіні? ?мір жолында кездескен бар ?иынды?ты же?іп, ?з ба?ытын ?алайда таба алады Режиссёр: Кемаль Узун, Аднан Гюлер, Серкан Ипекерен
07:00 Новости (12+)
07:50 Пёс (12+)
10:00 Шеф. Новая жизнь (12+)
12:00 На твоей стороне (12+)
14:00 Жан ??рбым (12+)
15:00 Махаббат пен жаза (12+)
16:30 Кешкі жа?алы?тар (12+)
17:00 Астарлы а?и?ат (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 На твоей стороне (12+)
20:30 Шеф. Новая жизнь (12+)
22:10 От ненависти до любви (16+)
Дикая девчонка-подросток планирует роман между отцом, восстанавливающимся от наркозависимости, и своей няней. Режиссёр: Лиза Джонсон 2013 г.
23:00 М??айма, Нефисе (16+)
Сериалды? бас кейіпкері - ?демі, жас келіншек, аяулы ана. Ол ?з балалары ?шін, інісі мен сі?лісіні? ба?ытты болуы ?шін жанын беруге ?зір. Б?л о?и?а драма жанрында ?рілген. М?нда ?уаныш пен ?ай?ы, адалды? пен сат?ынды?, ?міт пен ?рей секілді адам?а т?н жа?сылы-жаманды ?асиеттер астаса к?рініс тап?ан. М?нда?ы бас кейіпкер келіншекті ?зіні? ерік к?шіні? ар?асында жары? пен бостанды??а ?ол жеткізу ?шін тасты да жарып шы?а алатын ?ына?а те?еуге болады. ??с ?анатынан айырылса, к?кке сам?ай алмай ?алады... Б?л шынында да солай ма? А?ылына к?ркі сай келіншек ?зіні? іс-?рекетімен м?ны? олай емес екенін д?лелдейді. Ба?ыт ??сы болу?а жарал?ан жан ?зіні? ?мір жолында кездескен бар ?иынды?ты же?іп, ?з ба?ытын ?алайда таба алады Режиссёр: Кемаль Узун, Аднан Гюлер, Серкан Ипекерен
23:50 Махаббат пен жаза (12+)
00:50 КТК ?оржынынан (12+)
01:00 Эфирді? жабылуы (12+)
04:00 ?Р ?н?раным (12+)
04:05 Кешкі жа?алы?тар (12+)
04:30 Мерекелік концерт (12+)