Здравствуйте, Гость!
08 августа, 00:17

КТК - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
18 ноября, понедельник 

05:50 Жат туыстар (12+)
06:50 Юрмала (12+)
09:30 Закон сохранения любви (12+)
Главная героиня - аспирантка по имени Соня Майорова, выбравшая науку вместо личной жизни. Соня увлечена биологией и, особенно, бабочками, а вот мужчины ее мало интересуют. Но все меняется, когда в университете появляется новый аспирант Эдуард. Став его помощницей, Соня теряет голову от любви и готова работать за двоих, чем Эдуард и пользуется. Когда наивная Соня в очередной раз бросается на помощь своему Эдуарду, то знакомится с неприметным таксистом Герой, который помогает ей открыть глаза на аспиранта."Закон сохранения любви" - мелодрама о наивной девушке, которая влюбилась не в того мужчину. Режиссёр: Мария Маханько 2018 г.
11:50 ?йнек бетіндегі ?рнектер (12+)
14:00 Жат туыстар (12+)
15:00 ?ара те?із (12+)
16:30 Кешкі жа?алы?тар (12+)
17:00 Астарлы а?и?ат (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 Высокие ставки (12+)
20:40 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы (12+)
22:20 М??айма, Нефисе (16+)
Сериалды? бас кейіпкері - ?демі, жас келіншек, аяулы ана. Ол ?з балалары ?шін, інісі мен сі?лісіні? ба?ытты болуы ?шін жанын беруге ?зір. Б?л о?и?а драма жанрында ?рілген. М?нда ?уаныш пен ?ай?ы, адалды? пен сат?ынды?, ?міт пен ?рей секілді адам?а т?н жа?сылы-жаманды ?асиеттер астаса к?рініс тап?ан. М?нда?ы бас кейіпкер келіншекті ?зіні? ерік к?шіні? ар?асында жары? пен бостанды??а ?ол жеткізу ?шін тасты да жарып шы?а алатын ?ына?а те?еуге болады. ??с ?анатынан айырылса, к?кке сам?ай алмай ?алады... Б?л шынында да солай ма? А?ылына к?ркі сай келіншек ?зіні? іс-?рекетімен м?ны? олай емес екенін д?лелдейді. Ба?ыт ??сы болу?а жарал?ан жан ?зіні? ?мір жолында кездескен бар ?иынды?ты же?іп, ?з ба?ытын ?алайда таба алады Режиссёр: Кемаль Узун, Аднан Гюлер, Серкан Ипекерен
23:10 Той BestStar (12+)
00:25 Астарлы а?и?ат (12+)
01:10 ?йел ?ыры? шыра?ты (12+)
02:00 Эфирді? жабылуы (12+)
04:00 ?Р ?н?раным (12+)
04:05 КТК ?оржынынан (12+)
04:20 Кешкі жа?алы?тар (12+)
04:50 М??айма, Нефисе (16+)
Сериалды? бас кейіпкері - ?демі, жас келіншек, аяулы ана. Ол ?з балалары ?шін, інісі мен сі?лісіні? ба?ытты болуы ?шін жанын беруге ?зір. Б?л о?и?а драма жанрында ?рілген. М?нда ?уаныш пен ?ай?ы, адалды? пен сат?ынды?, ?міт пен ?рей секілді адам?а т?н жа?сылы-жаманды ?асиеттер астаса к?рініс тап?ан. М?нда?ы бас кейіпкер келіншекті ?зіні? ерік к?шіні? ар?асында жары? пен бостанды??а ?ол жеткізу ?шін тасты да жарып шы?а алатын ?ына?а те?еуге болады. ??с ?анатынан айырылса, к?кке сам?ай алмай ?алады... Б?л шынында да солай ма? А?ылына к?ркі сай келіншек ?зіні? іс-?рекетімен м?ны? олай емес екенін д?лелдейді. Ба?ыт ??сы болу?а жарал?ан жан ?зіні? ?мір жолында кездескен бар ?иынды?ты же?іп, ?з ба?ытын ?алайда таба алады Режиссёр: Кемаль Узун, Аднан Гюлер, Серкан Ипекерен