Здравствуйте, Гость!
20 сентября, 13:56

КТК - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
22 ноября, пятница 

05:50 Жат туыстар (12+)
06:50 Новости (12+)
07:30 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы (12+)
09:45 Высокие ставки (12+)
11:50 Письма на стекле. Судьба (12+)
14:00 Жат туыстар (12+)
15:00 ?ара те?із (12+)
16:30 Кешкі жа?алы?тар (12+)
17:00 ?арапайым-Ханшайым (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 Спасайся, брат (12+)
19:32 Спасайся, брат (12+)
20:25 Спасайся, брат (12+)
21:17 Спасайся, брат (12+)
22:10 М??айма, Нефисе (16+)
Сериалды? бас кейіпкері - ?демі, жас келіншек, аяулы ана. Ол ?з балалары ?шін, інісі мен сі?лісіні? ба?ытты болуы ?шін жанын беруге ?зір. Б?л о?и?а драма жанрында ?рілген. М?нда ?уаныш пен ?ай?ы, адалды? пен сат?ынды?, ?міт пен ?рей секілді адам?а т?н жа?сылы-жаманды ?асиеттер астаса к?рініс тап?ан. М?нда?ы бас кейіпкер келіншекті ?зіні? ерік к?шіні? ар?асында жары? пен бостанды??а ?ол жеткізу ?шін тасты да жарып шы?а алатын ?ына?а те?еуге болады. ??с ?анатынан айырылса, к?кке сам?ай алмай ?алады... Б?л шынында да солай ма? А?ылына к?ркі сай келіншек ?зіні? іс-?рекетімен м?ны? олай емес екенін д?лелдейді. Ба?ыт ??сы болу?а жарал?ан жан ?зіні? ?мір жолында кездескен бар ?иынды?ты же?іп, ?з ба?ытын ?алайда таба алады Режиссёр: Кемаль Узун, Аднан Гюлер, Серкан Ипекерен
23:00 Той BestStar (12+)
00:15 А?и?атын айтайы? (12+)
01:00 ?йел ?ыры? шыра?ты (12+)
01:50 Эфирді? жабылуы (12+)
04:00 ?Р ?н?раным (12+)
04:05 Aicha (12+)
04:50 Той BestStar (12+)