Здравствуйте, Гость!
06 октября, 07:26

Алматы - телепрограмма на неделю

Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
25 мая, среда 

05:00 Та??ы студио (12+)
07:00 Мультфильм (12+)
08:45 ?здік ?зілдер (12+)
10:00 ?ош келді?із! (10-б?лім) (12+)
"?ош келді?із!" - ауыл ?ызы?тарын к?рсететін бірегей жоба. Ауылда?ы ене мен келін, ?ке мен баланы? ?арым-?атынасы, к?ршілер арасында?ы татулы? немесе кикілжі?дер. М?ны? барлы?ы ?демі ?зіл ар?ылы суреттеледі 
11:00 ??й ??мыр (7-б?лім) (12+)
12:00 К?ндізгі жа?алы?тар (12+)
12:15 Дневные новости (12+)
12:30 Мультфильм (12+)
13:10 Телехикая (12+)
15:10 ?сем ?уен (12+)
16:00 ?орытынды жа?алы?тар (12+)
16:30 ?орытынды жа?алы?тар (12+)
17:00 Басты назарда. Прямая трансляция (12+)
17:45 Гюмюш (98-б?лім) (12+)
19:00 ??й ??мыр (8-б?лім) (12+)
19:50 Телехикая (12+)
20:50 ?орытынды жа?алы?тар (12+)
21:50 Басты назарда (12+)
22:20 С?уле ??мыр (12+)
23:00 ?мір иірімі (12+)
00:20 Дала сазы (12+)
00:45 Алматинские истории (12+)
01:10 Алматинские каникулы (12+)
01:20 Алматы - т?н?ан тарих (12+)
01:40 Алматы кеші (12+)
02:55 Гимн (12+)
03:00 ?орытынды жа?алы?тар (12+)
04:00 ?сем ?уен (12+)