Здравствуйте, Гость!
20 мая, 08:41

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
08 июня, среда 

05:00 Personība. 100 g kultūras. (atkārtojums) (12+)
06:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:15 Vides fakti. (atkārtojums) (12+)
06:50 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 17., 18. sērija. (12+)
07:20 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs "Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 97., 98. sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 98. sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 10. Vācijas seriāls. 2239. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:28 Kultūras ziņas. (12+)
11:41 Sporta ziņas. (12+)
11:50 Laika ziņas. (12+)
11:53 Ceturtā studija. (12+)
12:17 Sporta ziņas. (12+)
12:27 Laika ziņas. (12+)
12:30 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 7. sērija. (atkārtojums) (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Sporta ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:13 Latvijas Loto izlozes. (12+)
14:20 Tieša runa. (12+)
15:30 Zebra. (12+)
15:45 Aculiecinieks. (atkārtojums) (12+)
16:05 Nakts ziņas. (12+)
16:14 Sporta ziņas. (12+)
16:16 Laika ziņas. (12+)
16:20 Midsomeras slepkavības 8. Detektīvseriāls. 1. sērija. (12+)
18:15 1:1. Aktuālā intervija. (atkārtojums) (12+)
22:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
22:30 Vides fakti. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 700 pasaules brīnumi. Izraēla. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Mīlas viesulis 10. Vācijas seriāls. 2240. sērija. (12+)
02:35 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 100. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
04:15 Daudz laimes! (atkārtojums) (12+)