Здравствуйте, Гость!
21 мая, 20:59

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
10 июня, пятница 

05:10 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts. (atkārtojums) (12+)
06:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:15 Saknes debesīs. (atkārtojums) (12+)
06:50 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 21.... (12+)
07:05 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 22.... (12+)
07:20 Brīnumskapja skola. (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 101. sērija. (12+)
08:32 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 102. sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 100. sērija. (12+)
10:00 Kalnu patruļa 3.Seriāls.2.sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:28 Kultūras ziņas. (12+)
11:41 Sporta ziņas. (12+)
11:50 Laika ziņas. (12+)
11:55 Kultūršoks. 100 g kultūras. (12+)
12:05 Escaping Riga. Dokumentāla filma. TV PIRMIZRĀDE (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Sporta ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:15 Vera 6. Detektīvseriāls. 3. sērija.(oriģinālvalodas izvēle) (12+)
16:00 Nakts ziņas. (12+)
16:09 Sporta ziņas. (12+)
16:11 Laika ziņas. (12+)
16:20 Aculiecinieks. (atkārtojums) (12+)
16:35 Latvijas šlāgeraptauja 2016. (atkārtojums) (12+)
17:35 Cienījamā sieviete. Daudzsēriju politisks trilleris. 9.(nosl.)... (12+)
18:30 Alpu dakteris 5. Seriāls. 4. sērija. (12+)
19:20 Midsomeras slepkavības 8. Detektīvseriāls 1. sērija. (12+)
21:05 Sporta studija. (12+)
21:50 LTV - 60. Zelta arhīvs. Liepājas dzintars - 88. Sīpoli.... (12+)
22:30 Province. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!". (atkārtojums) (12+)
00:05 Raķetēni. Animācijas seriāls. 39., 40. sērija. (12+)
00:35 Auniņa Timija laiks. Animācijas seriāls. 25., 26. sērija. (12+)
01:00 Lesija. Animācijas seriāls. 13. sērija. (12+)
01:30 Jakari 2. Animācijas seriāls. 23., 24. sērija. (12+)
02:00 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
02:30 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls. 11., 12. sērija. (12+)
03:00 Ķepa uz sirds. (12+)
03:30 Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Animācijas filma. (12+)
04:55 Kas te? Es te! Pukša dziedāšanas svētki. (atkārtojums) (12+)