Здравствуйте, Гость!
26 мая, 12:24

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
16 июня, четверг 

05:05 Latvijas šlāgeraptauja 2016. (atkārtojums) (12+)
06:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:15 Aculiecinieks. (atkārtojums) (12+)
06:30 Zebra. (atkārtojums) (12+)
06:50 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 25., 26. sērija. (12+)
07:20 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 109., 110. sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 104. sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 10. Vācijas seriāls. 2244. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:28 Kultūras ziņas. (12+)
11:41 Sporta ziņas. (12+)
11:50 Laika ziņas. (12+)
11:53 Ceturtā studija. (12+)
12:17 Sporta ziņas. (12+)
12:27 Laika ziņas. (12+)
12:30 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 12. sērija. (atkārtojums) (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Sporta ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:15 Musketieri 3. Piedzīvojumu seriāls. 5. sērija. (12+)
15:20 Pieskarties debesīm. Dokumentāla filma. (12+)
16:25 Nakts ziņas. (12+)
16:34 Sporta ziņas. (12+)
16:36 Laika ziņas. (12+)
16:40 Dzīve itāļu garā. Drāma. (12+)
18:20 Tieša runa. (atkārtojums) (12+)
22:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
22:30 Saknes debesīs. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 700 pasaules brīnumi. Izraēla. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 3. sērija. (12+)
02:35 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 106. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
04:15 Alpu dakteris 5. Seriāls. 5. sērija. (12+)