Здравствуйте, Гость!
22 июня, 19:09

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
22 июня, среда 

05:15 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras. (atkārtojums) (12+)
06:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:15 Vides fakti. (atkārtojums) (12+)
06:50 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 29., 30. sērija. (12+)
07:20 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 117., 118. sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 108. sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 10. Vācijas seriāls. 2247. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:28 Kultūras ziņas. (12+)
11:41 Sporta ziņas. (12+)
11:50 Laika ziņas. (12+)
11:53 Ceturtā studija. (12+)
12:17 Sporta ziņas. (12+)
12:27 Laika ziņas. (12+)
12:30 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 15. sērija. (atkārtojums) (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Sporta ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:13 Latvijas Loto izlozes. (12+)
14:20 Gredzenus mijot. Deju lieluzvedums.TV PIRMIZRĀDE (12+)
16:40 Zebra. (12+)
16:55 Nakts ziņas. (12+)
17:04 Sporta ziņas. (12+)
17:06 Laika ziņas. (12+)
17:10 Midsomeras slepkavības 8. Detektīvseriāls. 3. sērija. (12+)
22:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
22:30 Vides fakti. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 Province. (atkārtojums) (12+)
23:30 Luī Terū: Dzert līdz pēdējam. Dokumentāla... (12+)
00:40 Zebra. (atkārtojums) (12+)
00:55 Lecam pa vecam. Ielūdz Raimonds Pauls. (atkārtojums) (12+)
01:35 Mīlas viesulis 10. Vācijas seriāls. 2248.... (12+)
02:35 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 110. sērija. (12+)
03:30 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
03:54 Jāņu nakts burvība. (atkārtojums) (12+)
04:35 Līgosim Krastmalā! Ielūdz Raimonds Pauls. (atkārtojums) (12+)