Здравствуйте, Гость!
23 июня, 18:11

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
30 июня, четверг 

05:30 Latvijas šlāgeraptauja 2016. (atkārtojums) (12+)
06:30 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:50 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 33., 34. sērija. (12+)
07:20 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 125., 126. sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 114. sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 10. Vācijas seriāls. 2252. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:23 Kultūras ziņas. (12+)
11:36 Sporta ziņas. (12+)
11:45 Laika ziņas. (12+)
11:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 4. sērija. (12+)
12:25 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 20. sērija. (atkārtojums) (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:54 Sporta ziņas. (12+)
14:03 Laika ziņas. (12+)
14:10 Musketieri 3. Piedzīvojumu seriāls. 6. sērija. (12+)
15:15 Lilīhammera 3. Daudzsēriju komēdija.1.sērija. (12+)
16:10 Nakts ziņas. (12+)
16:19 Sporta ziņas. (12+)
16:21 Laika ziņas. (12+)
16:25 Šeit ir Henrijs Pūls. Komiska drāma. (12+)
18:15 Personība. 100 g kultūras. (atkārtojums) (12+)
22:00 Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad. Jānis Kubilis.... (12+)
22:30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 Es - savai zemītei. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 5.sērija. (12+)
02:35 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 116. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 4. sērija. (12+)
04:25 Alpu dakteris 5. Seriāls. 6. sērija. (12+)