Здравствуйте, Гость!
20 мая, 17:37

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
01 июля, пятница 

05:20 Personība. 100 g kultūras. Māsas Inga un Jāna Jērumas.... (12+)
06:15 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:35 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 35., 36. sērija. (12+)
07:05 Brīnumskapja skola. (atkārtojums) (12+)
07:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
07:50 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 127., 128. sērija. (12+)
08:50 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 115. sērija. (12+)
09:45 Dzintara ceļš. Baltijas zelts. Telefilma Rīga dokumentālā filma. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:23 Kultūras ziņas. (12+)
11:36 Sporta ziņas. (12+)
11:45 Laika ziņas. (12+)
11:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 5. sērija. (12+)
12:25 Musonu zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 1. sērija.... (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:54 Sporta ziņas. (12+)
14:03 Laika ziņas. (12+)
14:10 Latvijas IV Olimpiādes atklāšanas ceremonija. TIEŠRAIDE (12+)
16:30 Nakts ziņas. (12+)
16:39 Sporta ziņas. (12+)
16:41 Laika ziņas. (12+)
16:45 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 5. sērija. (12+)
17:20 Latvijas šlāgeraptauja 2016. (atkārtojums) (12+)
18:15 Lilīhammera 3. Daudzsēriju komēdija. 1.sērija. (12+)
19:05 Alpu dakteris 5. Seriāls. 6. sērija. (12+)
19:55 Midsomeras slepkavības 8. Detektīvseriāls. 4. sērija. (12+)
21:35 LTV - 60. Zelta arhīvs. Viss nāk un aiziet tālumā. Koncerts.... (12+)
22:30 Vai Rīga jau gatava? (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!". (atkārtojums) (12+)
00:05 Pelēns Tips. Animācijas seriāls. 1., 2., 3. sērija. (12+)
00:35 Auniņa Timija laiks. Animācijas seriāls. 37., 38. sērija. (12+)
01:00 Lesija. Animācijas seriāls. 19. sērija. (12+)
01:30 Jakari 3. Animācijas seriāls. 9., 10. sērija. (12+)
02:00 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
02:30 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls. 17., 18. sērija. (12+)
03:00 Eliass un karaļkuģis. Animācijas filma. (12+)
04:25 Balss pavēlnieks. (atkārtojums) (12+)