Здравствуйте, Гость!
24 июня, 03:44

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
08 июля, пятница 

05:20 Personība. 100 g kultūras. Komiķis Jānis Skutelis. (atkārtojums) (12+)
06:15 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:35 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 41., 42. sērija. (12+)
07:05 Brīnumskapja skola. (atkārtojums) (12+)
07:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
07:50 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 137., 138. sērija. (12+)
08:50 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 120. sērija. (12+)
09:45 Dzintara ceļš. No Bārtas līdz Vislai. Telefilma Rīga... (12+)
10:30 Latvijas Kods. Ērgļu Uģis. Dokumentāla filma. (atkārtojums) (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:23 Kultūras ziņas. (12+)
11:36 Sporta ziņas. (12+)
11:45 Laika ziņas. (12+)
11:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija.12. sērija. (12+)
12:30 Musonu zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 2. sērija. (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:54 Sporta ziņas. (12+)
14:03 Laika ziņas. (12+)
14:10 Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti. Detektīvseriāls.1.sērija.... (12+)
15:50 Nakts ziņas. (12+)
15:59 Sporta ziņas. (12+)
16:01 Laika ziņas. (12+)
16:05 Smalkais stils. Situāciju komēdija.12. sērija. (12+)
16:40 Latvijas šlāgeraptauja 2016. (atkārtojums) (12+)
17:35 Lilīhammera 3. Daudzsēriju komēdija. 2.sērija. (12+)
18:25 Alpu dakteris 5. Seriāls. 7. sērija. (12+)
19:15 Midsomeras slepkavības 8. Detektīvseriāls 5. sērija. (12+)
20:55 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla īsfilma.... (12+)
21:15 Edgara Liepiņa 85 gadu jubilejas koncerts "Paldies,... (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!". (atkārtojums) (12+)
00:05 Pelēns Tips. Animācijas seriāls. 7., 8., 9. sērija. (12+)
00:35 Auniņa Timija laiks. Animācijas seriāls. 41., 42. sērija. (12+)
01:00 Lesija. Animācijas seriāls. 21. sērija. (12+)
01:30 Jakari 3. Animācijas seriāls. 13., 14. sērija. (12+)
02:00 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
02:30 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls. 19., 20. sērija. (12+)
03:00 Mans zaļais dārzs. JAUNA SEZONA (12+)
03:30 MUMINI. Komēta nāk! Animācijas filma. (12+)
04:55 Balss pavēlnieks. (atkārtojums) (12+)