Здравствуйте, Гость!
26 мая, 16:09

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
14 июля, четверг 

06:25 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:45 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 45. un 46.sērija. (12+)
07:20 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 145.un 146. sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 124. sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 10. Vācijas seriāls. 2260. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:23 Kultūras ziņas. (12+)
11:36 Sporta ziņas. (12+)
11:45 Laika ziņas. (12+)
11:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 18. sērija. (12+)
12:25 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 28. sērija. (atkārtojums) (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:54 Sporta ziņas. (12+)
14:03 Laika ziņas. (12+)
14:10 Musketieri 3. Piedzīvojumu seriāls. 8. sērija. (12+)
15:15 Lilīhammera 3. Daudzsēriju komēdija.3.sērija. (12+)
16:10 Nakts ziņas. (12+)
16:19 Sporta ziņas. (12+)
16:21 Laika ziņas. (12+)
16:25 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām. (atkārtojums) (12+)
16:55 Personība. 100 g kultūras. Kaspars Roga. (atkārtojums) (12+)
17:50 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!". (atkārtojums) (12+)
18:50 Momentuzņēmums. (atkārtojums) (12+)
22:00 100 līdz 100. (atkārtojums) (12+)
22:30 700 pasaules brīnumi. Kuba. * LTV - 1 programma... (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 Es - savai zemītei. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Kalnu patruļa 3. Seriāls.7.sērija. (12+)
02:35 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 126. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 18. sērija. (12+)
04:25 Alpu dakteris 5. Seriāls. 8. sērija. (12+)