Здравствуйте, Гость!
19 июня, 18:04

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
15 июля, пятница 

05:20 Personība. 100 g kultūras. Vita Vārpiņa. (atkārtojums) (12+)
06:15 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:35 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 47. un 48.sērija. (12+)
07:05 Brīnumskapja skola. (atkārtojums) (12+)
07:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
07:50 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 147. un 148. sērija. (12+)
08:50 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 125. sērija. (12+)
09:45 Dzintara ceļš. No Baltijas līdz Romai. Telefilma Rīga... (12+)
10:40 Aculiecinieks. (atkārtojums) (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:23 Kultūras ziņas. (12+)
11:36 Sporta ziņas. (12+)
11:45 Laika ziņas. (12+)
11:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 19. sērija. (12+)
12:30 Musonu zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3. sērija. (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:54 Sporta ziņas. (12+)
14:03 Laika ziņas. (12+)
14:10 Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti. Detektīvseriāls.2.sērija. (12+)
15:50 Nakts ziņas. (12+)
15:59 Sporta ziņas. (12+)
16:01 Laika ziņas. (12+)
16:05 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 19. sērija. (12+)
16:45 Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī, 2016. TV PIRMIZRĀDE. (12+)
18:20 Lilīhammera 3. Daudzsēriju komēdija.3.sērija. (12+)
19:15 Alpu dakteris 5. Seriāls. 8. sērija. (12+)
20:05 Midsomeras slepkavības 8. Detektīvseriāls 6. sērija. (12+)
21:40 Spilgtie ekrāni. Dokumentāla filma. (12+)
21:50 Caurspīdīgā elektronika. Dokumentāla filma. (12+)
22:00 100 līdz 100. (atkārtojums) (12+)
22:30 700 pasaules brīnumi. Kuba. * LTV - 1 programma... (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!". (atkārtojums) (12+)
00:05 Pelēns Tips. Animācijas seriāls. 13.,14. un 15.sērija. (12+)
00:35 Auniņa Timija laiks. Animācijas seriāls. 45. un 46.sērija. (12+)
01:00 Lesija. Animācijas seriāls 23. sērija. (12+)
01:30 Jakari 3. Animācijas seriāls. 17. un 18.sērija. (12+)
02:00 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
02:30 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls 21. un 22.sērija. (12+)
03:00 Mans zaļais dārzs. (12+)
03:30 Trīs musketieri. Animācijas filma. (12+)
04:55 Balss pavēlnieks. (atkārtojums) (12+)