Здравствуйте, Гость!
25 апреля, 12:42

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
18 июля, понедельник 

05:30 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām. (atkārtojums) (12+)
06:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:15 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais). (atkārtojums) (12+)
06:50 Lesija. Animācijas seriāls 23. sērija. (12+)
07:20 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls 21. un 22.sērija. (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 149. un 150.sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 126. sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 10. Vācijas seriāls. 2261. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:23 Kultūras ziņas. (12+)
11:36 Sporta ziņas. (12+)
11:45 Laika ziņas. (12+)
11:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 22. sērija. (12+)
12:25 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 29. sērija. (atkārtojums) (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:54 Sporta ziņas. (12+)
14:03 Laika ziņas. (12+)
14:10 Izsauciet vecmāti 5. Daudzsēriju mākslas filma. 5. sērija. (12+)
15:10 Ziņneša nāve: žurnālistikas patiesā cena. Dokumentāla filma.... (12+)
16:15 Nakts ziņas. (12+)
16:24 Sporta ziņas. (12+)
16:26 Laika ziņas. (12+)
16:30 Pusbrālis. Daudzsēriju ģimenes sāga. 4. sērija. (12+)
17:25 Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 2. 1. sērija. (12+)
18:15 Musonu zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3. sērija. (12+)
22:00 100 līdz 100. (atkārtojums) (12+)
22:30 700 pasaules brīnumi. Kuba. * LTV - 1 programma... (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 1000 jūdzes pa ledāja pēdām.1.sērija. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Mīlas viesulis 10. Vācijas seriāls. 2262. sērija. (12+)
02:35 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 128. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 22. sērija. (12+)
04:25 Rozamunde Pilčere. Uzticēties vai iemīlēties. Romantiska filma (12+)