Здравствуйте, Гость!
23 мая, 00:05

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
19 июля, вторник 

06:10 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:25 Puķu Ansis. Animācijas filma. Atjaunotā versija. (12+)
06:35 Tīīģeris Ņau ņau. Animācijas filma. Atjaunotā versija. (12+)
06:50 Lesija. Animācijas seriāls 24. sērija. (12+)
07:20 Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls. 17. un 18.sērija. (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 151. un 152.sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 127. sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 10. Vācijas seriāls. 2262. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:23 Kultūras ziņas. (12+)
11:36 Sporta ziņas. (12+)
11:45 Laika ziņas. (12+)
11:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 23. sērija. (12+)
12:25 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 30. sērija. (atkārtojums) (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:54 Sporta ziņas. (12+)
14:03 Laika ziņas. (12+)
14:10 Māja pie ezera. Daudzsēriju filma. 7. un 8. sērija. (atkārtojums) (12+)
16:00 Nakts ziņas. (12+)
16:09 Sporta ziņas. (12+)
16:11 Laika ziņas. (12+)
16:15 Sensācija. Romantiska komēdija. (12+)
18:00 Ziņneša nāve: žurnālistikas patiesā cena. Dokumentāla filma. (12+)
22:00 100 līdz 100. (atkārtojums) (12+)
22:30 700 pasaules brīnumi. Kuba. * LTV - 1 programma... (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 1000 jūdzes pa ledāja pēdām.2.sērija. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Mīlas viesulis 10. Vācijas seriāls. 2263. sērija. (12+)
02:35 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 129. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 23. sērija. (12+)
04:25 Izsauciet vecmāti 5. Daudzsēriju mākslas filma. 5. sērija. (12+)