Здравствуйте, Гость!
25 мая, 11:22

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
21 июля, четверг 

06:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:20 Miega rūķi. Animācijas filma. (12+)
06:35 Tīģeris. Animācijas filma. (12+)
06:45 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 51. un 52.sērija. (12+)
07:20 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 155. un 156 sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 129. sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 10. Vācijas seriāls. 2264. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:23 Kultūras ziņas. (12+)
11:36 Sporta ziņas. (12+)
11:45 Laika ziņas. (12+)
11:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 25. sērija. (12+)
12:25 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 32. sērija. (atkārtojums) (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:54 Sporta ziņas. (12+)
14:03 Laika ziņas. (12+)
14:10 Musketieri 3. Piedzīvojumu seriāls. 9. sērija. (12+)
15:15 Lilīhammera 3. Daudzsēriju komēdija.4.sērija. (12+)
16:10 Nakts ziņas. (12+)
16:19 Sporta ziņas. (12+)
16:21 Laika ziņas. (12+)
16:25 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām. (atkārtojums) (12+)
16:55 Personība. 100 g kultūras. Gundars Āboliņš. (atkārtojums) (12+)
17:55 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!". (atkārtojums) (12+)
22:00 100 līdz 100. (atkārtojums) (12+)
22:30 700 pasaules brīnumi. Kuba. * LTV - 1 programma... (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 1000 jūdzes pa ledāja pēdām.4.sērija. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Kalnu patruļa 3. Seriāls.8.sērija. (12+)
02:35 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 131. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 25. sērija. (12+)
04:25 Alpu dakteris 5. Seriāls. 9. sērija. (12+)