Здравствуйте, Гость!
26 апреля, 15:10

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
22 июля, пятница 

05:20 Personība. 100 g kultūras. Arhitekte Z.Gaile. (atkārtojums) (12+)
06:20 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:40 Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls 1., 2. un 3. sērija. (12+)
07:20 Brīnumskapja skola. (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 157. un 158.sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 130. sērija. (12+)
10:00 Kalnu patruļa 3. Seriāls.8.sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:23 Kultūras ziņas. (12+)
11:36 Sporta ziņas. (12+)
11:45 Laika ziņas. (12+)
11:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 26. sērija. (12+)
12:30 Musonu zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4. sērija. (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:54 Sporta ziņas. (12+)
14:03 Laika ziņas. (12+)
14:10 Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti. Detektīvseriāls.3.sērija. (12+)
15:55 Nakts ziņas. (12+)
16:04 Sporta ziņas. (12+)
16:06 Laika ziņas. (12+)
16:10 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 26. sērija. (12+)
16:45 Dziesmu sirdij rodi Ventspilī. Latvijas šlāgeraptaujas... (12+)
19:40 Lilīhammera 3. Daudzsēriju komēdija.4.sērija. (12+)
20:30 Alpu dakteris 5. Seriāls. 9. sērija. (12+)
21:15 Midsomeras slepkavības 8. Detektīvseriāls 7. sērija. (12+)
22:50 Alternatīva izgāztuvei. Dokumentāla īsfilma. LTV - 1 programma... (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!". (atkārtojums) (12+)
00:05 Pelēns Tips. Animācijas seriāls. 19.,20. un 21. sērija. (12+)
00:35 Auniņa Timija laiks. Animācijas seriāls. 49. un 50.sērija. (12+)
01:00 Lesija. Animācijas seriāls 25. sērija. (12+)
01:30 Jakari 3. Animācijas seriāls. 21. un 22.sērija. (12+)
02:00 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
02:30 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls 23. un 24.sērija. (12+)
03:00 Mans zaļais dārzs. (12+)
03:30 Runcis zābakos. Pasaku filma (12+)
04:40 Balss pavēlnieks. (atkārtojums) (12+)