Здравствуйте, Гость!
20 мая, 19:35

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
25 июля, понедельник 

05:30 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām. (atkārtojums) (12+)
06:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:15 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais). (atkārtojums) (12+)
06:50 Lesija. Animācijas seriāls 25. sērija. (12+)
07:20 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls. 23., 24. sērija. (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 159., 160. sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 131. sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 10. Vācijas seriāls. 2265. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:23 Kultūras ziņas. (12+)
11:36 Sporta ziņas. (12+)
11:45 Laika ziņas. (12+)
11:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 29. sērija. (12+)
12:25 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 33. sērija. (atkārtojums) (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:54 Sporta ziņas. (12+)
14:03 Laika ziņas. (12+)
14:10 Izsauciet vecmāti 5. Daudzsēriju mākslas filma. 6. sērija. (12+)
15:10 Atklāti par Ebolu. Dokumentāla filma. (12+)
16:05 Nakts ziņas. (12+)
16:14 Sporta ziņas. (12+)
16:16 Laika ziņas. (12+)
16:20 Pusbrālis. Daudzsēriju ģimenes sāga. 5. sērija. (12+)
17:15 Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 2. 2. sērija. (12+)
18:05 Musonu zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4. sērija. (12+)
22:00 100 līdz 100. (atkārtojums) (12+)
22:30 700 pasaules brīnumi. Kuba. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 1000 jūdzes pa ledāja pēdām.6.sērija. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Mīlas viesulis 10. Vācijas seriāls. 2266. sērija. (12+)
02:35 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 133. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 29. sērija. (12+)
04:25 Rozamunde Pilčere. Pilnīga laime. Romantiska filma (12+)