Здравствуйте, Гость!
27 мая, 18:22

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
27 июля, среда 

05:25 Darelu ģimene. Piedzīvojumu seriāls. 5. sērija. (12+)
06:25 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:45 Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls. 4., 5. sērija. (12+)
07:10 Vai tu ko teici? Studijas DAUKA animācijas filma. (12+)
07:20 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 163., 164. sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 133. sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 10. Vācijas seriāls. 2267. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:23 Kultūras ziņas. (12+)
11:36 Sporta ziņas. (12+)
11:45 Laika ziņas. (12+)
11:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 31. sērija. (12+)
12:25 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 35. sērija. (atkārtojums) (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:54 Sporta ziņas. (12+)
14:03 Laika ziņas. (12+)
14:08 Latvijas Loto izlozes. (12+)
14:15 Ilgais ceļš kāpās. Mākslas filma. 5. sērija. (12+)
15:35 Šrilanka. Ziloņiem pa pēdām. 3. sērija. (atkārtojums) (12+)
16:05 Nakts ziņas. (12+)
16:14 Sporta ziņas. (12+)
16:16 Laika ziņas. (12+)
16:20 Zebra. (12+)
16:35 Midsomeras slepkavības 8. Detektīvseriāls. 8. sērija. (12+)
18:20 Pusbrālis. Daudzsēriju ģimenes sāga. 5. sērija. (12+)
22:00 Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā. (atkārtojums) (12+)
22:30 700 pasaules brīnumi. Kuba. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 1000 jūdzes pa ledāja pēdām.8.sērija. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Mīlas viesulis 10. Vācijas seriāls. 2268. sērija. (12+)
02:35 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 135. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 31. sērija. (12+)
04:25 Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts. (atkārtojums) (12+)