Здравствуйте, Гость!
24 июня, 16:54

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
29 июля, пятница 

05:20 Personība. 100 g kultūras. Andris Freidenfelds. (atkārtojums) (12+)
06:25 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:45 Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls. 8., 9. sērija. (12+)
07:10 Dzeguze un viņas 12 vīri. Studijas DAUKA animācijas filma. (12+)
07:20 Brīnumskapja skola. (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 167., 168. sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 135. sērija. (12+)
10:00 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 9. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:23 Kultūras ziņas. (12+)
11:36 Sporta ziņas. (12+)
11:45 Laika ziņas. (12+)
11:50 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 33. sērija. (12+)
12:25 Musonu zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5. (nosl.) sērija. (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:54 Sporta ziņas. (12+)
14:03 Laika ziņas. (12+)
14:10 Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti. Detektīvseriāls. 4. sērija. (12+)
15:50 Nakts ziņas. (12+)
15:59 Sporta ziņas. (12+)
16:01 Laika ziņas. (12+)
16:05 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 33. sērija. (12+)
16:40 Grupas "Galaktika" koncerts "Labvakar, draugi!". (atkārtojums) (12+)
17:40 Lilīhammera 3. Daudzsēriju komēdija. 5. sērija. (12+)
18:35 Alpu dakteris 5. Seriāls. 10. sērija. (12+)
19:25 Midsomeras slepkavības 8. Detektīvseriāls. 8. sērija. (12+)
21:00 Vienpadsmit. Dokumentāla filma. (atkārtojums) (12+)
21:30 Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā. (atkārtojums) (12+)
22:30 700 pasaules brīnumi. Izraēla. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!". (atkārtojums) (12+)
00:05 Pelēns Tips. Animācijas seriāls. 25. sērija. (12+)
00:12 Pelēns Tips. Animācijas seriāls. 26. sērija. (12+)
00:19 Pelēns Tips. Animācijas seriāls. 27. sērija. (12+)
00:30 Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls 1. sērija. (12+)
00:42 Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls 2. sērija. (12+)
01:00 Mia un es. Animācijas seriāls. 1. sērija. (12+)
01:30 Jakari 3. Animācijas seriāls. 25. sērija. (12+)
01:42 Jakari 3. Animācijas seriāls. 26. sērija. (12+)
02:00 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
02:30 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls 25. sērija. (12+)
02:42 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls 26. sērija. (12+)
03:00 Mans zaļais dārzs. (12+)
03:30 Ērkšķrozīte. Pasaku filma. (12+)
04:40 Balss pavēlnieks. (atkārtojums) (12+)