Здравствуйте, Гость!
22 мая, 18:08

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
31 июля, воскресенье 

05:00 Dievkalpojums. Pārraide no Ādažu ev.lut. draudzes jeb... (12+)
06:00 Saknes debesīs. (atkārtojums) (12+)
06:30 Aculiecinieks. (atkārtojums) (12+)
06:45 Zoodārzu mazuļi 3. Daudzsēriju dokumentālā filma. 6. sērija. (12+)
07:15 Smalkais stils. Situāciju komēdija. 34., 35. sērija. (12+)
08:25 Mans zaļais dārzs. (atkārtojums) (12+)
09:00 Mana dziesma. (atkārtojums) (12+)
10:05 Agata Reizina. Detektīvseriāls. 8.(nosl.) sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas (Svētdiena). (12+)
11:12 Sporta ziņas. (12+)
11:16 Laika ziņas. (12+)
11:20 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais). (12+)
11:50 Inga Lindstrēma. Mūžīgi mūžos Zommerlunda. Romantiska filma. (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:54 Sporta ziņas. (12+)
14:03 Laika ziņas. (12+)
14:10 Darelu ģimene. Piedzīvojumu seriāls. 6.(nosl.) sērija. (12+)
15:10 Lai notiek kas notikdams. Komēdija. (12+)
16:50 Brazīlija - dabas vēsture. Dokumentālu filmu cikls. 3. sērija. (12+)
17:50 Nāve paradīzē. Detektīvseriāls. 8. sērija. (12+)
18:50 Imanta dienas Cēsīs - 2012. (atkārtojums) (12+)
21:10 Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā. (atkārtojums) (12+)
22:10 Kūku kari. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 1000 jūdzes pa ledāja pēdām.10.sērija.(nosl.). (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Mīlas viesulis 10. Vācijas seriāls. 2269. sērija. (12+)
02:35 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 137. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Inga Lindstrēma. Mūžīgi mūžos Zommerlunda. Romantiska filma. (12+)