Здравствуйте, Гость!
23 мая, 03:40

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
08 августа, понедельник 

05:30 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām. (atkārtojums) (12+)
06:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:15 Brēmenes muzikanti. Pasaku filma. (12+)
07:20 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls. 27., 28. sērija. (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 179., 180. sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 141. sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2273. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:26 Kultūras ziņas. (12+)
11:39 Olimpisko spēļu ziņas. (12+)
11:50 Laika ziņas. (12+)
11:53 Ceturtā studija. (12+)
12:25 Likteņa līdumnieki. 4. daļa. Mantinieki. 41. sērija.... (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Olimpisko spēļu ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:15 Izsauciet vecmāti 5. Daudzsēriju mākslas filma. 8.(nosl.) sērija. (12+)
15:15 Propaganda. Dokumentāla filma. (atkārtojums) (12+)
16:20 Nakts ziņas. (12+)
16:30 Olimpisko spēļu ziņas. (12+)
16:40 Laika ziņas. (12+)
16:45 Pusbrālis. Daudzsēriju ģimenes sāga. 7. sērija. (12+)
17:35 Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3. 1. sērija. (12+)
18:25 Pateikt un pateikties. Anda Līce. LTV videofilma. (atkārtojums) (12+)
22:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
22:30 700 pasaules brīnumi. Izraēla. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 Province. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2274. sērija. (12+)
02:35 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 143. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
04:15 Vitnijas Braunas pavasaris. Ģimenes filma. (12+)