Здравствуйте, Гость!
25 мая, 21:12

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
10 августа, среда 

05:20 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais). (atkārtojums) (12+)
05:50 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma. (12+)
06:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:20 Mia un es. Animācijas seriāls. 4. sērija. (12+)
06:50 Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls. 16., 17. sērija. (12+)
07:20 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 183., 184. sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 143. sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2275. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:26 Kultūras ziņas. (12+)
11:39 Olimpisko spēļu ziņas. (12+)
11:50 Laika ziņas. (12+)
11:53 Ceturtā studija. (12+)
12:25 Likteņa līdumnieki. 4. daļa. Mantinieki. 43. sērija.... (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Olimpisko spēļu ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:13 Latvijas Loto izlozes. (12+)
14:20 Ilgais ceļš kāpās. Mākslas filma. 7. sērija. (atkārtojums) (12+)
15:40 Zebra. (12+)
16:00 Nakts ziņas. (12+)
16:10 Olimpisko spēļu ziņas. (12+)
16:20 Laika ziņas. (12+)
16:25 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 2. sērija. (12+)
18:10 Pusbrālis. Daudzsēriju ģimenes sāga. 7. sērija. (12+)
22:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
22:30 700 pasaules brīnumi. Izraēla. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 Province. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2276. sērija. (12+)
02:35 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 145. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
04:15 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Tautas... (12+)