Здравствуйте, Гость!
22 июня, 19:02

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
12 августа, пятница 

05:10 Personība. 100 g kultūras. Agnese Rakovska. (atkārtojums) (12+)
06:10 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:30 Vāsa. Animācijas filma. (12+)
06:40 Tornis. Animācijas filma. (12+)
06:50 Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls. 20., 21. sērija. (12+)
07:20 Dardarija. (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 187., 188. sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 145. sērija. (12+)
10:00 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 1. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:23 Kultūras ziņas. (12+)
11:36 Olimpisko spēļu ziņas. (12+)
11:47 Laika ziņas. (12+)
11:50 Novēli man lidojumam nelabvēlīgu laiku. Mākslas filma.... (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Olimpisko spēļu ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:15 Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti. Detektīvseriāls.... (12+)
16:00 Nakts ziņas. (12+)
16:10 Olimpisko spēļu ziņas. (12+)
16:20 Laika ziņas. (12+)
16:25 Rio 2016. Koncerts. (12+)
18:35 Lilīhammera 3. Daudzsēriju komēdija. 7. sērija. (12+)
19:30 Alpu dakteris 5. Seriāls. 12. sērija. (12+)
20:20 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 2. sērija. (12+)
21:55 LTV - 60. Zelta arhīvs. Liepājas dzintars - 89. Zodiaks.... (12+)
22:30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais). (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!". (atkārtojums) (12+)
00:05 Pelēns Tips. Animācijas seriāls. 37., 38., 39. sērija. (12+)
00:30 Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls. 9., 10. sērija. (12+)
01:00 Mia un es. Animācijas seriāls. 5. sērija. (12+)
01:30 Varenā brīvdiena ar Vollesu un Gromitu. Animācijas filma. (12+)
02:00 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
02:30 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls. 29., 30. sērija. (12+)
03:00 Mans zaļais dārzs. (12+)
03:30 Princese uz zirņa. Pasaku filma (12+)
04:40 Balss pavēlnieks. (atkārtojums) (12+)