Здравствуйте, Гость!
26 мая, 20:22

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
19 августа, пятница 

05:10 Personība. 100 g kultūras. Zane Jančevska. (atkārtojums) (12+)
06:10 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:30 Meža sargi. Animācijas filma. (12+)
06:43 Avārijas Brigāde. Lidosta. Animācijas filma. (12+)
06:50 Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls. 26., 27. sērija. (12+)
07:20 Dardarija. (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 197., 198. sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 150. sērija. (12+)
10:00 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 2.sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:23 Kultūras ziņas. (12+)
11:36 Olimpisko spēļu ziņas. (12+)
11:47 Laika ziņas. (12+)
11:50 Aveņu vīns. Mākslas filma. (atkārtojums) (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Olimpisko spēļu ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:15 Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti. Detektīvseriāls. 7.sērija. (12+)
16:00 Nakts ziņas. (12+)
16:10 Olimpisko spēļu ziņas. (12+)
16:20 Laika ziņas. (12+)
16:25 Rio 2016. Koncerts. (12+)
18:30 Sporta leģenda. Uļjana Semjonova. (atkārtojums) (12+)
19:35 Lilīhammera 3. Daudzsēriju komēdija. 8.(nosl.) sērija. (12+)
20:25 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 3. sērija. (12+)
22:00 Vakars ar Renāru Zeltiņu. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!". (atkārtojums) (12+)
00:05 Pelēns Tips. Animācijas seriāls. 43., 44., 45. sērija. (12+)
00:30 Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls. 13., 14. sērija. (12+)
01:00 Mia un es. Animācijas seriāls. 7. sērija. (12+)
01:30 Kraukšķītis; Sārtulis; Zīļuks. Animācijas filmas. (12+)
02:00 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
02:30 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls. 31., 32. sērija. (12+)
03:00 Mans zaļais dārzs. (12+)
03:30 Petsons un Finduss. Aizmirstprasme. Animācijas filma. (12+)
04:50 Varžu karalis. Pasaku filma. (12+)