Здравствуйте, Гость!
28 мая, 03:34

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
26 августа, пятница 

05:10 Personība. 100 g kultūras. Jānis Erenštreits. (atkārtojums) (12+)
06:10 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:30 Ātrāk, Minhauzen, ātrāk! Animācijas filma. (12+)
06:40 Laupītājs. Animācijas filma. (12+)
06:50 Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls 32. un 33.sērija. (12+)
07:20 Dardarija. (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 207. un 208.sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 155. sērija. (12+)
10:00 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 3.sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:28 Kultūras ziņas. (12+)
11:41 Sporta ziņas. (12+)
11:50 Laika ziņas. (12+)
11:55 Dīvainā mēnesgaisma. Mākslas filma. (atkārtojums) (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Sporta ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:15 Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti. Detektīvseriāls. 8.sērija. (12+)
16:00 Nakts ziņas. (12+)
16:09 Sporta ziņas. (12+)
16:11 Laika ziņas. (12+)
16:15 Līgosim Krastmalā! Muzikāls uzvedums "Reiz Jāņu naktī".... (12+)
19:55 Tēvs Brauns 3. Detektīvseriāls 1. sērija. (12+)
20:40 Alpu dakteris 6. Seriāls. 2. sērija. (12+)
21:25 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls 4. sērija. LTV... (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!". (atkārtojums) (12+)
00:05 Pelēns Tips. Animācijas seriāls. 49.,50. un 51. sērija. (12+)
00:30 Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls 17. un 18.sērija. (12+)
01:00 Mia un es. Animācijas seriāls. 9. sērija. (12+)
01:30 Ragainais māls. Animācijas filma. Atjaunotā versija. (12+)
01:39 Tīģeris Ņau ņau. Animācijas filma. Atjaunotā versija. (12+)
01:48 Puķu Ansis. Animācijas filma. Atjaunotā versija. (12+)
02:00 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
02:30 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls 33. un 34. sērija. (12+)
03:00 Mans zaļais dārzs. (12+)
03:30 TV PIRMIZRĀDE. Kartupeļu opera. Koncertuzvedums. (12+)