Здравствуйте, Гость!
23 мая, 01:57

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
31 августа, среда 

06:30 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:50 Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls 34. un 35.sērija. (12+)
07:20 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 213. un 214.sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 158. sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2287. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:28 Kultūras ziņas. (12+)
11:41 Sporta ziņas. (12+)
11:50 Laika ziņas. (12+)
11:53 Ceturtā studija. (12+)
12:25 Likteņa līdumnieki. 4. daļa. Mantinieki. 55. sērija.... (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Sporta ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:13 Latvijas Loto izlozes. (12+)
14:20 JAUNA SEZONA. Tieša runa. (12+)
15:30 Zebra. (12+)
15:45 Sāras mūzika. Deutsche Welle žurnāls. (12+)
16:00 Nakts ziņas. (12+)
16:09 Sporta ziņas. (12+)
16:11 Laika ziņas. (12+)
16:15 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls 5. sērija. (12+)
18:00 1:1. Aktuālā intervija. (atkārtojums) (12+)
18:50 Vai Rīga jau gatava? (atkārtojums) (12+)
22:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
22:30 Vides fakti. * LTV - 1 programma no 29.08.16 līdz 01.09.16 (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 Province. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2288. sērija. (12+)
02:35 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 160. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
04:15 Balss pavēlnieks. (atkārtojums) (12+)