Здравствуйте, Гость!
25 мая, 16:57

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
02 сентября, пятница 

05:10 Personība. 100 g kultūras. Andris Keišs. (atkārtojums) (12+)
06:10 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:30 Poem po kulšen. Animācijas filma. (12+)
06:50 Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls 38. un 39.sērija. (12+)
07:20 Dardarija. (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 217. un 218.sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 160. sērija. (12+)
10:00 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 4.sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:28 Kultūras ziņas. (12+)
11:41 Sporta ziņas. (12+)
11:50 Laika ziņas. (12+)
11:55 JAUNA SEZONA. Kultūršoks. 100 g kultūras. (12+)
12:10 Sāras mūzika. Deutsche Welle žurnāls. (12+)
12:25 Sapnis par pili. Hercogs Imants. (atkārtojums) (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Sporta ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:15 Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti. Detektīvseriāls.9.sērija. (12+)
16:00 Nakts ziņas. (12+)
16:09 Sporta ziņas. (12+)
16:11 Laika ziņas. (12+)
16:20 Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī, 2016. (12+)
17:55 Tēvs Brauns 3. Detektīvseriāls 2. sērija. (12+)
18:45 Alpu dakteris 6. Seriāls. 3. sērija. (12+)
19:35 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls 5. sērija. (12+)
21:10 Sāras mūzika. Deutsche Welle žurnāls. (12+)
21:35 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!". (atkārtojums) (12+)
22:30 Province. * LTV - 1 programma no 29.08.16 līdz 03.09.16 (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!". (atkārtojums) (12+)
00:00 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 2. un 3.sērija. (12+)
00:30 Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls 21. un 22.sērija. (12+)
01:00 Mia un es. Animācijas seriāls. 11. sērija. (12+)
01:30 Millijas jaunkundzes jautājumi. 1. ,2. un 3.sērija. (12+)
02:00 Kas te? Es te! (12+)
02:30 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls 35. un 36.sērija. (12+)
03:00 JAUNA SEZONA. Ķepa uz sirds. (12+)
03:30 Mans zaļais dārzs. (12+)
04:05 TV JAUNUMS. Teātris.zip bērniem. (12+)
04:15 TV PIRMIZRĀDE. Pīters Pens. Dailes teātra izrāde. (12+)