Здравствуйте, Гость!
24 апреля, 23:39

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
08 сентября, четверг 

05:05 Labākais no Latgales. Populāru Latgales muzikantu koncerts... (12+)
06:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:15 Aculiecinieks. (atkārtojums) (12+)
06:30 Zebra. (atkārtojums) (12+)
06:50 Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls. 42., 43. sērija. (12+)
07:20 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 225., 226. sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 164.(nosl.) sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2292. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:28 Kultūras ziņas. (12+)
11:41 Sporta ziņas. (12+)
11:50 Laika ziņas. (12+)
11:53 Ceturtā studija. (12+)
12:17 Sporta ziņas. (12+)
12:27 Laika ziņas. (12+)
12:30 JAUNA SEZONA Adreses. (12+)
13:00 TV JAUNUMS Vienas dienas restorāns. (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Sporta ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:15 KaralisTe. (12+)
14:50 Tēvs Brauns 3. Detektīvseriāls. 3. sērija. (12+)
15:45 Sāras mūzika. Deutsche Welle žurnāls. (12+)
16:00 Nakts ziņas. (12+)
16:09 Sporta ziņas. (12+)
16:11 Laika ziņas. (12+)
16:15 Personība. 100 g kultūras. (atkārtojums) (12+)
17:15 Volontieri. Dokumentāla filma. (atkārtojums) (12+)
18:20 Tieša runa. (atkārtojums) (12+)
22:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
22:30 Saknes debesīs. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 Province. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 5.sērija. (12+)
02:35 Plosītās sirdis. Seriāls. 2. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
04:15 Alpu dakteris 6. Seriāls. 4. sērija. (12+)