Здравствуйте, Гость!
18 июня, 08:01

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
11 сентября, воскресенье 

05:00 Dievkalpojums. (12+)
06:00 Saknes debesīs. (atkārtojums) (12+)
06:26 Daudz laimes! (12+)
07:20 Latvijas sirdsdziesma. (atkārtojums) (12+)
08:15 Ķepa uz sirds. (atkārtojums) (12+)
08:45 Mans zaļais dārzs. (atkārtojums) (12+)
09:15 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras. (12+)
10:00 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 6. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas (Svētdiena). (12+)
11:12 Sporta ziņas. (12+)
11:16 Laika ziņas. (12+)
11:20 Province. (12+)
11:50 Toskāna: turp un atpakaļ. Romantiska filma (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:43 Sporta ziņas. (12+)
13:46 Laika ziņas. (12+)
13:50 De facto. (12+)
14:25 Aizaugušā grāvī viegli krist. Rīgas kinostudijas mākslas filma. (12+)
16:10 KaralisTe. (atkārtojums) (12+)
16:45 Tur, kur gars ar garu jūtās satiekas. Koncertuzvedums, veltīts... (12+)
19:10 Es mīlai ticēju ne ienaidībai. Rainis. LTV videofilma.... (12+)
20:05 Mīlēt, lai izdzīvotu. Dokumentāla filma. (12+)
20:55 Sāras mūzika. Deutsche Welle žurnāls. (12+)
21:10 Vakars ar Renāru Zeltiņu. (atkārtojums) (12+)
22:05 Dzimtas detektīvs. Jurjānu dzimta. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 Province. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2293. sērija. (12+)
02:35 Plosītās sirdis. Seriāls. 3. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Ķepa uz sirds. (atkārtojums) (12+)
04:20 Piedzīvojumi mākoņos. Piedzīvojumu filma. (atkārtojums) (12+)