Здравствуйте, Гость!
26 апреля, 05:28

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
12 сентября, понедельник 

06:15 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:30 Sāras mūzika. Deutsche Welle žurnāls. (12+)
06:50 Mia un es. Animācijas seriāls. 13. sērija. (12+)
07:20 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls. 37., 38. sērija. (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 229., 230. sērija. (12+)
09:05 Plosītās sirdis. Seriāls. 2. sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2293. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:28 Kultūras ziņas. (12+)
11:41 Sporta ziņas. (12+)
11:50 Laika ziņas. (12+)
11:53 Ceturtā studija. (12+)
12:17 Sporta ziņas. (12+)
12:27 Laika ziņas. (12+)
12:30 Aizliegtais paņēmiens. (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Sporta ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts. (12+)
15:00 Sporta studija. (12+)
15:45 Sajūti Latgali. (12+)
16:20 Nakts ziņas. (12+)
16:29 Sporta ziņas. (12+)
16:31 Laika ziņas. (12+)
16:35 De facto. (atkārtojums) (12+)
17:10 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras. (atkārtojums) (12+)
17:55 Kultūrzīme. "Akmens modinātājs". Tēlnieks Laimonis Blumbergs.... (12+)
22:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
22:30 Es - savai zemītei. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 Province. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2294. sērija. (12+)
02:35 Plosītās sirdis. Seriāls. 4. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
04:15 Toskāna: turp un atpakaļ. Romantiska filma (12+)