Здравствуйте, Гость!
22 июня, 15:21

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
16 сентября, пятница 

05:10 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts. (atkārtojums) (12+)
06:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:15 Saknes debesīs. (atkārtojums) (12+)
06:50 Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls. 50., 51. sērija. (12+)
07:20 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams. (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 237., 238. sērija. (12+)
09:05 Plosītās sirdis. Seriāls. 6. sērija. (12+)
10:00 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 6.sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:28 Kultūras ziņas. (12+)
11:41 Sporta ziņas. (12+)
11:50 Laika ziņas. (12+)
11:55 Kultūršoks. 100 g kultūras. (12+)
12:10 Latvijas Kods. Domāt skola. Dokumentāla filma. (atkārtojums) (12+)
12:45 TV PIRMIZRĀDE. Tomass no Muļķu zemes. Stāsts par Igaunijas... (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Sporta ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:15 TV PIRMIZRĀDE. Mariss Jansons un Raimonds Pauls Latvijas... (12+)
16:00 Nakts ziņas. (12+)
16:09 Sporta ziņas. (12+)
16:11 Laika ziņas. (12+)
16:15 Latvijas sirdsdziesma. (atkārtojums) (12+)
17:10 Tēvs Brauns 3. Detektīvseriāls. 4. sērija. (12+)
18:05 Alpu dakteris 6. Seriāls. 5. sērija. (12+)
18:55 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 7. sērija. (12+)
20:35 Sporta studija. (atkārtojums) (12+)
21:20 LTV - 60. Zelta arhīvs. Menuets. (atkārtojums) (12+)
22:30 Province. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 Aizliegtais paņēmiens. (atkārtojums) (12+)
00:00 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 10., 11. sērija. (12+)
00:30 Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls. 29., 30. sērija. (12+)
01:00 Mia un es. Animācijas seriāls. 15. sērija. (12+)
01:30 Millijas jaunkundzes jautājumi. 13., 14.,15. sērija. (12+)
02:00 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
02:30 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls. 39., 40. sērija. (12+)
03:00 Ķepa uz sirds. (12+)
03:30 Mans zaļais dārzs. (12+)
04:00 Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums. Piedzīvojumu filma. 1.... (12+)