Здравствуйте, Гость!
26 мая, 07:56

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
18 сентября, воскресенье 

05:00 Dievkalpojums. (12+)
06:00 Saknes debesīs. (atkārtojums) (12+)
06:26 Daudz laimes! (12+)
07:20 Latvijas sirdsdziesma. (atkārtojums) (12+)
08:15 Ķepa uz sirds. (atkārtojums) (12+)
08:45 Mans zaļais dārzs. (atkārtojums) (12+)
09:15 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras. (12+)
10:00 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 7. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas (Svētdiena). (12+)
11:12 Sporta ziņas. (12+)
11:16 Laika ziņas. (12+)
11:20 Province. (12+)
11:50 TV PIRMIZRĀDE. Dzīve kā lauku saimniecība. Komēdija. (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:43 Sporta ziņas. (12+)
13:46 Laika ziņas. (12+)
13:50 De facto. (12+)
14:25 Cilvēka bērns. Mākslas filma. (atkārtojums) (12+)
16:15 KARALISTE. (atkārtojums) (12+)
16:45 Melot, lai izdzīvotu. Dokumentāla filma. (12+)
17:40 Guntara Rača jubilejas koncerts "Tikai tā!". (atkārtojums) (12+)
20:55 Vai Rīga jau gatava? (atkārtojums) (12+)
21:10 Vakars ar Renāru Zeltiņu. (atkārtojums) (12+)
22:05 Dzimtas detektīvs. Grēviņu dzimta. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 Mans zaļais dārzs. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2297. sērija. (12+)
02:35 Plosītās sirdis. Seriāls. 8. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Ķepa uz sirds. (atkārtojums) (12+)
04:20 Tava kārta dejot! Romantiska filma (12+)