Здравствуйте, Гость!
20 июля, 23:59

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
29 сентября, четверг 

05:05 Latvijas sirdsdziesma. (atkārtojums) (12+)
06:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:15 Aculiecinieks. (atkārtojums) (12+)
06:30 Zebra. (atkārtojums) (12+)
06:50 Džungļu grāmata safari. Animācijas seriāls. 8., 9. sērija. (12+)
07:20 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 255., 256. sērija. (12+)
09:05 Plosītās sirdis. Seriāls. 15. sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2304. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:28 Kultūras ziņas. (12+)
11:41 Sporta ziņas. (12+)
11:50 Laika ziņas. (12+)
11:53 Ceturtā studija. (12+)
12:17 Sporta ziņas. (12+)
12:27 Laika ziņas. (12+)
12:30 Adreses. (12+)
13:00 Vienas dienas restorāns. (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Sporta ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:15 KaralisTe. (12+)
14:50 Tēvs Brauns 3. Detektīvseriāls. 6. sērija. (12+)
15:45 Sāras mūzika. Deutsche Welle žurnāls. (12+)
16:00 Nakts ziņas. (12+)
16:09 Sporta ziņas. (12+)
16:11 Laika ziņas. (12+)
16:15 Ar sapni mugursomā. (atkārtojums) (12+)
16:45 Personība. 100 g kultūras. (atkārtojums) (12+)
17:45 Endokrīnu bojātājvielas. Dokumentāla filma. (12+)
18:45 Tieša runa. (atkārtojums) (12+)
22:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
22:30 Saknes debesīs. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 Mans zaļais dārzs. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 8.sērija. (12+)
02:35 Plosītās sirdis. Seriāls. 17. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
04:15 Alpu dakteris 6. Seriāls. 7. sērija. (12+)