Здравствуйте, Гость!
26 мая, 16:00

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
12 октября, среда 

05:45 Kultūršoks. 100 g kultūras. (atkārtojums) (12+)
06:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:15 Vides fakti. (atkārtojums) (12+)
06:50 Džungļu grāmata safari. Animācijas seriāls. 18., 19. sērija. (12+)
07:20 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 273., 274. sērija. (12+)
09:05 Plosītās sirdis. Seriāls. 24. sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2311. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:28 Kultūras ziņas. (12+)
11:41 Sporta ziņas. (12+)
11:50 Laika ziņas. (12+)
11:53 Ceturtā studija. (12+)
12:17 Sporta ziņas. (12+)
12:27 Laika ziņas. (12+)
12:30 TV PIRMIZRĀDE! Visu laiku snieg. Melānijas hronika. Filma par... (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Sporta ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:13 Latvijas Loto izlozes. (12+)
14:20 Latvijas Nacionālā filmu festivāla "Lielais Kristaps"... (12+)
16:55 Zebra. (12+)
17:10 Midsomeras slepkavības 10. Detektīvseriāls. 3. sērija. (12+)
18:55 Aculiecinieks. (atkārtojums) (12+)
22:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
22:30 Vides fakti. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 Mans zaļais dārzs. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2312. sērija. (12+)
02:35 Plosītās sirdis. Seriāls. 26. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
04:15 Daudz laimes! (atkārtojums) (12+)