Здравствуйте, Гость!
25 июня, 11:38

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
14 октября, пятница 

05:10 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts. (atkārtojums) (12+)
06:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:15 Saknes debesīs. (atkārtojums) (12+)
06:50 Džungļu grāmata safari. Animācijas seriāls. 22., 23. sērija. (12+)
07:20 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams. (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 277., 278. sērija. (12+)
09:05 Plosītās sirdis. Seriāls. 26. sērija. (12+)
10:00 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 10.(nosl.) sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:28 Kultūras ziņas. (12+)
11:41 Sporta ziņas. (12+)
11:50 Laika ziņas. (12+)
11:55 Kultūršoks. 100 g kultūras. (12+)
12:05 Gudrs, vēl gudrāks. (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Sporta ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:15 Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti. Detektīvseriāls. 12.sērija. (12+)
16:00 Nakts ziņas. (12+)
16:09 Sporta ziņas. (12+)
16:11 Laika ziņas. (12+)
16:15 Latvijas sirdsdziesma. (atkārtojums) (12+)
17:10 Tēvs Brauns 3. Detektīvseriāls. 8. sērija. (12+)
18:05 Alpu dakteris 6. Seriāls. 9. sērija. (12+)
18:55 Midsomeras slepkavības 10. Detektīvseriāls. 3. sērija. (12+)
20:35 Sporta studija. (atkārtojums) (12+)
21:20 LTV - 60. Zelta arhīvs. Pūznis - 95. (atkārtojums) (12+)
22:15 Momentuzņēmums. (atkārtojums) (12+)
22:30 Province. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 Aizliegtais paņēmiens. (atkārtojums) (12+)
00:00 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 26., 27. sērija. (12+)
00:30 Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls. 45., 46. sērija. (12+)
01:00 Mia un es. Animācijas seriāls. 23. sērija. (12+)
01:30 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls. 9., 10. sērija. (12+)
01:40 Bings. Animācijas seriāls. 9., 10. sērija. (12+)
02:00 Kas te? Es te! (12+)
02:30 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls. 47., 48. sērija. (12+)
03:00 Ķepa uz sirds. (12+)
03:30 Sniega karaliene. Animācijas filma. (atkārtojums) (12+)
04:55 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina. (atkārtojums) (12+)