Здравствуйте, Гость!
27 мая, 14:16

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
16 октября, воскресенье 

05:00 Dievkalpojums. (12+)
06:00 Saknes debesīs. (12+)
06:25 Daudz laimes! (12+)
07:20 Latvijas sirdsdziesma. (atkārtojums) (12+)
08:15 Ķepa uz sirds. (atkārtojums) (12+)
08:45 Zoodārzu mazuļi. Daudzsēriju dokumentālā filma. 3. sērija. (12+)
09:15 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras. (12+)
10:00 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 11. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas (Svētdiena). (12+)
11:12 Sporta ziņas. (12+)
11:16 Laika ziņas. (12+)
11:20 Province. (12+)
11:50 Vasara Islandē. Drāma. (atkārtojums) (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:43 Sporta ziņas. (12+)
13:46 Laika ziņas. (12+)
13:50 De facto. (12+)
14:25 TV PIRMIZRĀDE. Atceries mani. Romantiska drāma. (12+)
16:30 KARALISTE. (atkārtojums) (12+)
17:00 Viltīgie izdzīvotāji. Dokumentāla filma. 1. sērija. (12+)
18:00 Aijas Andrejevas koncerts "Soļi. 10 gadi uz skatuves".... (12+)
20:05 100 g kultūras. Personība. Modes mākslinieki MareunRols.... (12+)
20:40 Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiādes noslēguma koncerts.... (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 Province. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2313. sērija. (12+)
02:35 Plosītās sirdis. Seriāls. 28. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Ķepa uz sirds. (atkārtojums) (12+)
04:20 Vasara Islandē. Drāma. (atkārtojums) (12+)