Здравствуйте, Гость!
24 сентября, 22:49

LTV7 - телепрограмма на сегодня

RSS  
24 сентября, понедельник 

07:15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas. (krievu val. ar... (12+)
08:20 Punkti uz i . Diskusiju raidījums. (krievu val. ar subtitriem)... (12+)
10:00 Romas pāvests Francisks. Dokumentāla filma. (12+)
11:05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Krievijas seriāls.16.sērija. (krievu... (12+)
12:00 Šovakar. Ziņas. (krievu val.) (12+)
12:25 Sporta ziņas. (krievu val.) (12+)
12:29 Laika ziņas. (krievu val.) (12+)
12:35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas. (krievu val.) (12+)
13:35 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma. (12+)
14:30 The Best FIFA Awards 2018. Apbalvošanas ceremonija. Pārraide... (12+)
16:05 Slepkavības ziemeļos 3. Detektīvseriāls.11.sērija. (12+)
17:05 Midsomeras slepkavības 12. Detektīvseriāls.3.sērija. (12+)
18:55 Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
22:00 Automoto raidījums Nr.2. Televeikala skatlogs. (atkārtojums) (12+)
22:30 1000 jūdzes Albānijā.6.sērija. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas valsts himna. (12+)
23:03 1000 jūdzes Albānijā.7.sērija. (atkārtojums) (12+)
23:30 Eiropa fokusā. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar subtitriem) (12+)
00:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
00:30 Dzintara puse. (atkārtojums) (12+)
01:00 Aktuālā reportāža. Deutsche Welle žurnāls. (12+)
01:30 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls.4.sērija.... (12+)
02:00 Karaliste. (atkārtojums) (12+)
02:30 Anekdošu šovs. (atkārtojums) (12+)
03:00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 245.un 246. sērija.... (12+)
04:00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Krievijas seriāls.16.sērija. (krievu... (12+)
04:50 Aizliegtais paņēmiens. (atkārtojums) (12+)