Здравствуйте, Гость!
23 июня, 21:42

LTV7 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
31 мая, вторник 

05:40 Personība. 100 g kultūras. Māksliniece E. Patmalniece.... (12+)
06:25 LBL finālspēle. (atkārtojums) (12+)
08:35 Vienmēr formā!. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
09:05 Pludmale. Detektīvseriāls.3.sērija. (krievu val. ar subtitriem) (12+)
10:00 Dzīve šodien. (krievu val.) (12+)
11:00 Segodņa večerom. Ziņas. (krievu val.) (12+)
11:25 Sporta ziņas. (krievu val.) (12+)
11:29 Laika ziņas. (krievu val.) (12+)
11:35 20 dabas šedevri. Dokumentāls seriāls. (12+)
12:05 Sirmais. Kulta ēdieni. (krievu val. ar subtitriem) (atkārtojums) (12+)
12:30 LBL finālspēle. (12+)
14:45 Kalnu patruļa 6. Seriāls.10.sērija. (12+)
15:40 Ceļš uz UEFA Eiro 2016 apskats. (atkārtojums) (12+)
16:40 Selfridžs 4. Seriāls 9. sērija. (12+)
17:35 Lielais Gregs. Seriāls.9.sērija. (12+)
18:30 Vienmēr formā!. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
22:00 Automoto raidījums nr.2.Televeikala skatlogs. (atkārtojums) (12+)
22:30 1000 jūdzes Urālu kalnos.5.sērija. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:03 1000 jūdzes Urālu kalnos.6.sērija. (atkārtojums) (12+)
23:30 Projekts Nākotne. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
00:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
00:30 De facto. (atkārtojums) (12+)
01:05 Province. (atkārtojums) (12+)
01:35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais). (atkārtojums) (12+)
02:10 100 g kultūras. Personība. Animatore Dace Rīdūze. (atkārtojums) (12+)
03:00 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 85. un 86.sērija. (12+)
03:55 Pludmale. Detektīvseriāls.3.sērija. (krievu val. ar subtitriem) (12+)
04:50 Kalnu patruļa 6. Seriāls.10.sērija. (12+)