Здравствуйте, Гость!
20 мая, 23:44

LTV7 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
02 июня, четверг 

05:40 Izzināt Japānu 2. Dokumentālo filmu cikls.11.un 12.sērija. (12+)
06:45 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs. (atkārtojums) (12+)
07:15 Aktualitātes. Televeikala skatlogs. (atkārtojums) (12+)
07:45 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs. (atkārtojums) (12+)
08:15 Aculiecinieks. (atkārtojums) (12+)
08:35 Projekts Nākotne. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
09:05 Pludmale. Detektīvseriāls.5.sērija. (krievu val. ar subtitriem) (12+)
10:00 Dzīve šodien. (krievu val.) (12+)
11:00 Segodņa večerom. Ziņas. (krievu val.) (12+)
11:25 Sporta ziņas. (krievu val.) (12+)
11:29 Laika ziņas. (krievu val.) (12+)
11:35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas. (krievu val.) (12+)
12:10 Raja zina vislabāk. Detektīvseriāls.7.sērija. (krievu val. ar... (12+)
13:05 ĢMO - trauksme pasaulei? Dokumentāla filma. (12+)
14:05 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras. (atkārtojums) (12+)
14:50 Spiegs delfīnu barā. Dokumentāla daudzsēriju filma. 1. sērija. (12+)
15:55 Ceļš uz UEFA Eiro 2016 apskats. (12+)
16:55 Sporta studija. (atkārtojums) (12+)
17:40 Zebra. (atkārtojums) (12+)
18:00 20 dabas šedevri. Dokumentāls seriāls. (12+)
18:30 Projekts Nākotne. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
22:00 Ielas garumā. Tekstilnieku, Silikātu, Velkoņu, Admirāļu ielas... (12+)
22:30 1000 jūdzes Urālu kalnos.7.sērija. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:03 1000 jūdzes Urālu kalnos.8.sērija. (atkārtojums) (12+)
23:30 Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
00:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
00:30 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!". (atkārtojums) (12+)
01:30 LTV - 60. Zelta arhīvs. (atkārtojums) (12+)
02:30 Anekdošu šovs 2. Izklaidējošs raidījums. (atkārtojums) (12+)
03:00 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 89. un 90.sērija. (12+)
03:55 Pludmale. Detektīvseriāls.5.sērija. (krievu val. ar subtitriem) (12+)
04:50 1:1. Aktuālā intervija. (atkārtojums) (12+)