Здравствуйте, Гость!
20 мая, 12:49

LTV7 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
25 августа, четверг 

05:00 Sporta spēks. Deutsche Welle žurnāls. (12+)
05:35 2016.gada Vasaras Olimpiskās spēles Rio. Labāko sacensību... (12+)
08:35 Projekts Nākotne. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
09:05 Maklauda meitas. Romantiska daudzsēriju filma. 16. sērija. (12+)
10:00 Dzīve šodien. (krievu val.) (12+)
11:00 Muhtars atgriežas - 2. Krievijas seriāls.586.sērija. (krievu... (12+)
12:00 Segodņa večerom. Ziņas. (krievu val.) (12+)
12:25 Sporta ziņas. (krievu val.) (12+)
12:29 Laika ziņas. (krievu val.) (12+)
12:35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums. (krievu val.) Jauna sezona! (12+)
14:00 Krievu mantiniece. Seriāls.5.sērija. (krievu val. ar subtitriem) (12+)
14:55 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Pūtēju... (12+)
17:45 Zebra. (atkārtojums) (12+)
18:00 Augu valstībā. Dokumentāla filma. 1. sērija. (12+)
22:00 Projekts Nākotne. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
22:30 1000 jūdzes Persijā.3.sērija. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:03 1000 jūdzes Persijā.4.sērija. (atkārtojums) (12+)
23:30 Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
00:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
00:30 Lai top! Pozitīvo emociju raidījums. (atkārtojums) (12+)
02:20 Manas zaļās mājas. Dokumentāla filma. (12+)
02:30 Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs. (12+)
03:00 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 205. un 206.sērija. (12+)
04:00 Muhtars atgriežas - 2. Krievijas seriāls.586.sērija. (krievu... (12+)
04:55 1:1. Aktuālā intervija. (atkārtojums) (12+)