Здравствуйте, Гость!
22 мая, 06:52

LTV7 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
29 сентября, четверг 

06:05 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs. (atkārtojums) (12+)
06:35 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs. (atkārtojums) (12+)
07:05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs. (atkārtojums) (12+)
07:35 Zaglīgie pērtiķi 1.Dokumentāls seriāls.8.sērija. (12+)
08:05 Sporta spēks. Deutsche Welle žurnāls. (12+)
08:35 Projekts Nākotne. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
09:05 Maklauda meitas. Romantiska daudzsēriju filma. 29. sērija. (12+)
10:00 Dzīve šodien. (krievu val.) (12+)
11:05 Muhtars atgriežas - 2. Krievijas seriāls.610.sērija. (krievu... (12+)
12:00 Segodņa večerom. Ziņas. (krievu val.) (12+)
12:25 Sporta ziņas. (krievu val.) (12+)
12:29 Laika ziņas. (krievu val.) (12+)
12:35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums. (krievu val.) (12+)
14:00 Maklauda meitas. Romantiska daudzsēriju filma. 30. sērija. (12+)
14:55 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras. (atkārtojums) (12+)
15:40 Personība. 100 g kultūras. (atkārtojums) (12+)
16:40 Sporta studija. (atkārtojums) (12+)
17:30 Zebra. (atkārtojums) (12+)
17:45 Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss 2.1.sērija. (12+)
18:35 Projekts Nākotne. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
22:00 Es - savai zemītei. (atkārtojums) (12+)
22:30 100 līdz 100. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:03 100 līdz 100. (atkārtojums) (12+)
23:30 Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
00:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
00:30 LTV - 60. Zelta arhīvs. (atkārtojums) (12+)
01:30 Ar mugursomām pa Latīņameriku. Dokumentāla filma.6.sērija.... (12+)
02:00 Zaglīgie pērtiķi 1.Dokumentāls seriāls.8.sērija. (12+)
02:30 Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs. (12+)
03:00 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 255. un 256.sērija. (12+)
04:00 Muhtars atgriežas - 2. Krievijas seriāls.610.sērija. (krievu... (12+)
04:55 1:1. Aktuālā intervija. (atkārtojums) (12+)