Здравствуйте, Гость!
23 июля, 09:32

LTV7 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
06 октября, четверг 

06:05 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs. (atkārtojums) (12+)
06:35 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs. (atkārtojums) (12+)
07:05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs. (atkārtojums) (12+)
07:35 Zaglīgie pērtiķi 1.Dokumentāls seriāls.10.sērija. (12+)
08:05 Kā apturēt globālo sasilšanu? Deutsche Welle žurnāls. (12+)
08:35 Projekts Nākotne. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
09:05 Maklauda meitas. Romantiska daudzsēriju filma. 33. sērija. (12+)
10:00 Dzīve šodien. (krievu val.) (12+)
11:05 Muhtars atgriežas - 2. Krievijas seriāls.615.sērija. (krievu... (12+)
12:00 Segodņa večerom. Ziņas. (krievu val.) (12+)
12:25 Sporta ziņas. (krievu val.) (12+)
12:29 Laika ziņas. (krievu val.) (12+)
12:35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums. (krievu val.) (12+)
14:00 Maklauda meitas. Romantiska daudzsēriju filma. 34. sērija. (12+)
14:50 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras. (atkārtojums) (12+)
15:35 Personība. 100 g kultūras. (atkārtojums) (12+)
16:35 Sporta studija. (atkārtojums) (12+)
17:25 Zebra. (atkārtojums) (12+)
17:40 Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss 2.2.sērija. (12+)
18:30 Projekts Nākotne. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
22:00 Ielas garumā. Viļaka. Abrenes iela. (atkārtojums) (12+)
22:30 Ekspedīcija Sumatrā. 4. sērija. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:03 Ekspedīcija Sumatrā. 5. sērija. (atkārtojums) (12+)
23:30 Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
00:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
00:30 Baltic Grand Prix 2012. Starptautiskais sporta deju festivāls.... (12+)
01:30 Melns.Sarkans.Zelts. 4 vīri Ugandā.1.sērija. (atkārtojums) (12+)
02:00 Zaglīgie pērtiķi 1.Dokumentāls seriāls.10.sērija. (12+)
02:30 1000 jūdzes aiz Polārā loka.5.sērija. (atkārtojums) (12+)
03:00 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 265. un 266. sērija. (12+)
04:00 Muhtars atgriežas - 2. Krievijas seriāls.615.sērija. (krievu... (12+)
04:55 1:1. Aktuālā intervija. (atkārtojums) (12+)