Здравствуйте, Гость!
25 мая, 08:53

LTV7 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
18 октября, вторник 

05:50 Spots. (atkārtojums) (12+)
06:25 EČ atlases spēle volejbolā. Igaunija - Latvija. (atkārtojums) (12+)
08:35 Vienmēr formā!. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
09:05 Maklauda meitas. Romantiska daudzsēriju filma. 38. sērija. (12+)
10:00 Dzīve šodien. (krievu val.) (12+)
11:00 Muhtars atgriežas - 2. Krievijas seriāls.623.sērija. (krievu... (12+)
12:00 Segodņa večerom. Ziņas. (krievu val.) (12+)
12:25 Sporta ziņas. (krievu val.) (12+)
12:29 Laika ziņas. (krievu val.) (12+)
12:35 20 dabas šedevri. Dokumentāls seriāls. (12+)
13:05 Sapņu pludmales Andamanu jūrā. Dokumentāla filma. (12+)
14:05 Maklauda meitas. Romantiska daudzsēriju filma. 39. sērija. (12+)
15:00 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 11. sērija. (12+)
16:00 Lielais Gregs. Seriāls.22.sērija. (12+)
16:55 Pazudušais. Detektīvseriāls 8.(nosl.) sērija. (12+)
18:00 Kaut kur uz zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija. (12+)
18:30 Vienmēr formā!. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
22:00 Spots. (atkārtojums) (12+)
22:30 Uz Tobago. Kurzemniekiem pa pēdām. * LTV - 7 programma... (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:03 Uz Tobago. Kurzemniekiem pa pēdām. (atkārtojums) (12+)
23:30 Projekts Nākotne. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
00:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
00:30 De facto. (atkārtojums) (12+)
01:05 Province. (atkārtojums) (12+)
01:35 Kuldīgas iedvesma ceļotājiem. (atkārtojums) (12+)
02:10 Momentuzņēmums. (atkārtojums) (12+)
02:30 Es - savai zemītei. (atkārtojums) (12+)
03:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 281. un 282.sērija. (12+)
04:00 Muhtars atgriežas - 2. Krievijas seriāls.623.sērija. (krievu... (12+)