Здравствуйте, Гость!
23 июля, 03:52

LTV7 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
20 октября, четверг 

06:05 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs. (atkārtojums) (12+)
06:35 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs. (atkārtojums) (12+)
07:05 Nedēļas apskats.Televeikala skatlogs. (atkārtojums) (12+)
07:35 Zaglīgie pērtiķi 2. Dokumentāls seriāls.1.sērija. (12+)
08:05 Kā apturēt globālo sasilšanu? Deutsche Welle žurnāls. (12+)
08:35 Projekts Nākotne. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
09:05 Maklauda meitas. Romantiska daudzsēriju filma. 40. sērija. (12+)
10:00 Dzīve šodien. (krievu val.) (12+)
11:00 Muhtars atgriežas - 2. Krievijas seriāls.625.sērija. (krievu... (12+)
12:00 Segodņa večerom. Ziņas. (krievu val.) (12+)
12:25 Sporta ziņas. (krievu val.) (12+)
12:29 Laika ziņas. (krievu val.) (12+)
12:35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums. (krievu val.) (12+)
14:00 Maklauda meitas. Romantiska daudzsēriju filma. 41. sērija. (12+)
14:50 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras. (atkārtojums) (12+)
15:40 Porziņģis. No Liepājas līdz Ņujorkai. (atkārtojums) (12+)
16:40 Sporta studija. (atkārtojums) (12+)
17:30 Zebra. (atkārtojums) (12+)
17:45 Gēnu mantojums. Tavs iekšējais rāpulis. Dokumentāla... (12+)
18:45 Projekts Nākotne. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
22:00 Ielas garumā. Viļaka. Tautas un Baznīcas ielas. (atkārtojums) (12+)
22:30 Uz Tobago. Kurzemniekiem pa pēdām. * LTV - 7 programma... (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:03 Uz Tobago. Kurzemniekiem pa pēdām. (atkārtojums) (12+)
23:30 Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar... (12+)
00:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
00:30 Baltic Grand Prix. Sporta deju festivāls. (atkārtojums) (12+)
01:30 Melns.Sarkans.Zelts. 4 vīri Ugandā.3.sērija. (atkārtojums) (12+)
02:00 Zaglīgie pērtiķi 2. Dokumentāls seriāls.1.sērija. (12+)
02:30 Es - savai zemītei. (atkārtojums) (12+)
03:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 285. un 286.sērija. (12+)
04:00 Muhtars atgriežas - 2. Krievijas seriāls.625.sērija. (krievu... (12+)
04:55 1:1. Aktuālā intervija. (atkārtojums) (12+)