Наука 2.0 - телепрограмма на неделю ru http://www.teleguide.info/kanal300105.html spions@teleguide.info (Oleg Evdokimov) spions@teleguide.info (Oleg Evdokimov) Copyright 2006-2012 Teleguide.info //teleguide.info/templates/skin/teleguide/images/ban_logo3.gif http://www.teleguide.info/ Teleguide.info - Ваш гид в мире кино и телевидения Evdokimov SoftWare 60 07.08.2020 13:00 "ЕХперименты (Я-имитация. Драгоценные камни)" http://www.teleguide.info/kanal300105.html 7th, 07 Aug 2020 13:00:00 07.08.2020 13:30 "ЕХперименты (Я - имитация. Грим)" http://www.teleguide.info/kanal300105.html 7th, 07 Aug 2020 13:30:00 07.08.2020 13:55 "ЕХперименты (Я - имитация. Еда)" http://www.teleguide.info/kanal300105.html 7th, 07 Aug 2020 13:55:00 07.08.2020 14:25 "Просто физика (Электричество)" http://www.teleguide.info/kanal300105.html 7th, 07 Aug 2020 14:25:00 07.08.2020 14:55 "Просто физика (Физика огня)" http://www.teleguide.info/kanal300105.html 7th, 07 Aug 2020 14:55:00 07.08.2020 15:25 "Год на орбите (Следующая остановка - Марс)" http://www.teleguide.info/kanal300105.html 7th, 07 Aug 2020 15:25:00 07.08.2020 15:50 "Большой скачок (Парад планет)" http://www.teleguide.info/kanal300105.html 7th, 07 Aug 2020 15:50:00