Здравствуйте, Гость!
04 февраля, 02:20

Алматы - телепрограмма на неделю

Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
08 сентября, четверг 

05:00 Та??ы студио (12+)
07:00 Мультфильм (12+)
09:00 Аспаз бен ?ой (12+)
10:00 ?здік ?зілдер (12+)
11:30 Абысындар (3-б?лім) (12+)
Телехикаясы бір ?лкен отбасыны? ?ш келіні - абысындарды? ?мірін баяндайды. Телехикаяны? басты кейіпкерлеріні? жас аралы?тары, ?леуметтік жа?дайлары ?рт?рлі. Олар ?аза?ы салт-д?ст?рді ?ата? ?станатын ша?ыра??а келін болып т?скен 
12:00 К?ндізгі жа?алы?тар (12+)
12:25 Дневные новости (12+)
12:50 Садовое кольцо (11-б?лім) (12+)
13:55 Садовое кольцо (12-б?лім) (12+)
15:00 Шешімі бар (12+)
16:00 ?орытынды жа?алы?тар (12+)
16:30 ?орытынды жа?алы?тар (12+)
17:15 Басты назарда (12+)
17:20 Мамыр ханшайымы (30-б?лім) (12+)
18:45 Шабдалы 18 (7-б?лім) (12+)
19:45 Спецы (3-б?лім) (12+)
20:40 Шешімі бар (12+)
21:40 ?орытынды жа?алы?тар (12+)
22:40 С?уле ??мыр (12+)
23:35 ?мір иірімі (12+)
00:15 Дала сазы (12+)
00:40 Алматинские истории (12+)
01:05 Алматинские каникулы (12+)
01:20 Алматы - т?н?ан тарих (12+)
01:40 Алматы кеші (12+)
02:55 ?Р ?н?раны (12+)
03:00 ?орытынды жа?алы?тар (12+)
04:00 ?ош келді?із! (31-б?лім) (12+)
"?ош келді?із!" - ауыл ?ызы?тарын к?рсететін бірегей жоба. Ауылда?ы ене мен келін, ?ке мен баланы? ?арым-?атынасы, к?ршілер арасында?ы татулы? немесе кикілжі?дер. М?ны? барлы?ы ?демі ?зіл ар?ылы суреттеледі