Здравствуйте, Гость!
30 мая, 05:23

Алматы - телепрограмма на неделю

Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
17 января, вторник 

05:00 Та??ы студио (12+)
07:00 Алматы со вкусом (12+)
07:15 Мультфильм (12+)
08:30 Аспаз бен ?ой (12+)
10:00 ?здік ?зілдер (12+)
11:00 ?лы Селж?ктер (118-б?лім) (12+)
12:00 К?ндізгі жа?алы?тар (12+)
12:15 Дневные новости (12+)
12:30 Другая жизнь Анны (1-б?лім) (12+)
13:45 Другая жизнь Анны (2-б?лім) (12+)
15:00 ?ош келді?із! (15-б?лім) (12+)
"?ош келді?із!" - ауыл ?ызы?тарын к?рсететін бірегей жоба. Ауылда?ы ене мен келін, ?ке мен баланы? ?арым-?атынасы, к?ршілер арасында?ы татулы? немесе кикілжі?дер. М?ны? барлы?ы ?демі ?зіл ар?ылы суреттеледі 
16:00 Жа?алы?тар (12+)
16:30 ?орытынды жа?алы?тар (12+)
17:00 ?лы Селж?ктер (119-б?лім) (12+)
18:00 Сен ?шін (7-б?лім) (12+)
19:00 Фея тяжелой атлетики (7-б?лім) (12+)
20:00 Спецы (12+)
21:00 ?орытынды жа?алы?тар (12+)
22:00 Шешімі бар (12+)
22:50 ?мір иірімі (12+)
23:30 Дала сазы (12+)
00:10 Алматинские истории (12+)
00:35 Алматинские каникулы (12+)
00:50 ?сем ?уен (12+)
01:40 Алматы кеші (12+)
02:55 ?Р ?н?раны (12+)
03:00 ?орытынды жа?алы?тар (12+)
04:00 Мультфильмдер (12+)
04:40 Ж?лдызды такси (12+)